Over ons

Toneelgroep Arnhem

Arnhem is sinds 2010 een ambitieus amateur theatergezelschap rijker: Toneelgroep Arnhem. Dit initiatief van een aantal amateurtoneelspelers gaat vrolijk tegen de trend van bezuinigingen en stoppende gezelschappen in. "We hebben jaren bij diverse initiatieven binnen Arnhem gespeeld, zoals de Geheime Goudvis, het Domein, Huis van Puck maar nergens was er continuïteit om als groep spelers door te kunnen gaan en door meerdere producties steeds beter op elkaar ingespeeld te raken" verwoordt Hans van Ammers de belangrijkste motivatie voor dit nieuwe gezelschap. "We moeten de kosten grotendeels uit eigen middelen en de kaartverkoop zien te dekken. Dat houdt ons scherp." vult Thomas van Groeningen aan. Ook Joël van der Meer is enthousiast: "Het is heerlijk om zo met een club mensen van begin tot eind een complete productie inclusief decor, kleding en publiciteit te organiseren. Het resultaat is veel meer dan de som der delen"

TGA is een open vereniging voor jong en oud en van allerlei pluimage. De huidige spelersgroep is een enthousiast gezelschap van ambtenaren, juristen, onderwijzers, zorgverleners en ondernemers. Het doel is minimaal jaarlijks een uitdagend stuk uit te voeren op een bijzonder locatie.